tjalling

Tjalling Roosjen

Instore: Soest – Boekhandel van de Ven

Tjalling Roosjen

Tjalling Roosjen (1951) speelde al op jeugdige leeftijd piano en kreeg van zijn vader de liefde voor de kerkmuziek overgedragen. Als cantor en organist is hij autodidact en hij behaalde  in 1978 zijn Kerkmuziekbevoegdheden voor  cantoraat en orgel. Later volgde hij lessen klavecimbel bij Jacques Ogg. In de loop der jaren schreef hij de nodige liederen en liedbewerkingen, die onder meer werden opgenomen in de bundels ‘Zingend Geloven’. Met organist Jean Telder gaf hij in den lande decennia lang concerten voor twee orgels, orgel en klavecimbel of orgel-vierhandig.

Van 1974 tot 2016 werkte hij onafgebroken als cantor-organist in De Open Hof te Soest. In die lange periode is hij tevens de nodige tijd cantor geweest van het Oecumenisch Avondgebed en later organist van de Vespercantorij van de Raad van Kerken Soest. Als tenor maakte hij tot begin 2017 deel uit van het vocaal ensemble Basilius College. Voorts was hij tot 2011 werkzaam als psychotherapeut in de GGZ.

Momenteel is hij nog zeer actief. Hij is als organist en klavecinist lid van het Carminis Consort. Als lid van de Werkgroep Zondagmiddagconcerten in De Open Hof tekent hij sinds 1998 voor de programmering en verzorgt een deel van de concerten. Tevens doet hij het nodige bestuurlijk werk op het terrein van de orgelkunst.

Websites:

uitvoerend musicus:
www.carminis.nl 
www.zondagmiddagconcerten-soest.nl

bestuurlijk:
www.internationaleorgelreizen.nl
www.utrechtorgelland.nl
www.orgelfondsmooy.nl