Orkest van het Oosten

Orkest van het Oosten

Instore: Zwolle – Waanders in de Broeren   10:00 – 17:00

Orkest van het Oosten

Als het symfonieorkest voor Overijssel staat het Orkest van het Oosten midden in de Overijsselse samenleving. Het orkest maakt hoogwaardige klassieke muziek voor iedereen en brengt mensen met elkaar én met muziek in verbinding. Daarnaast is het orkest een enthousiaste en professionele begeleider van koren en opera en onderneemt het tal van initiatieven voor muziekeducatie. Zo draagt het Orkest van het Oosten bij aan de kwaliteit van leven en van het vestigingsklimaat in Overijssel.

Het Orkest van het Oosten voert tussen 2017 en 2020 op vier plekken in de provincie Overijssel experimentele projecten uit om nieuwe publieksgroepen te bereiken. Hoe deze projecten er uit zullen zien, bepaalt niet de orkestdirectie maar dat doen musici uit het orkest en vertegenwoordigers van het beoogde publiek samen. Het experiment is onderdeel van een door de EU gesubsidieerd project van zeven Europese symfonieorkesten dat najaar 2016 van start ging.

Het orkest zoekt manieren om een groter deel van de samenleving bij klassieke muziek te betrekken. Bovendien wordt in de experimentele projecten het traditionele business- en managementmodel van een orkest op zijn kop gezet: een aantal musici wordt projectleider en ontwikkelt innovatieve muzikale producties in intensief contact met vertegenwoordigers van lokale publieksgroepen. Dit vanuit het idee dat individuele orkestmusici in de toekomst steeds belangrijker zullen worden bij het vervullen van een brugfunctie tussen orkest en maatschappij.

Klik hier om naar de website van het orkest te gaan.