Harm Jansen

Instore: Zwolle – Waanders in de Broeren  14:00-14:30

Harm Jansen

Harm Jansen (1950) werd reeds op 11-jarige leeftijd benoemd als kerkorganist. Op zijn vijftiende  jaar ging hij naar het conservatorium te Zwolle. In 1974 behaalde hij aan het conservatorium te Rotterdam het solistendiploma Orgel “met onderscheiding” (docent Arie J. Keyzer). Na verdere studie (o.m. Gaston Litaize te Parijs) werd hem in 1977 de “Prix d’Excellence” toegekend. Tevens studeerde hij muziekwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Van 1985 -2005 was hij dirigent van het door hem opgerichte koor Musica Vocalis. In 2005 formeerde Jansen Cappella Neerlandica, waarmee hij als  dirigent naast radio-uitzendingen ook concerten in binnen- en buitenland  gaf.  Als dirigent en  organist concerteerde hij in diverse Europese landen en  heeft hij meerdere koor- en orgel-CD’s op zijn naam staan. Voor zijn verdiensten als initiator, promotor en organisator van diverse muzikale activiteiten werd hij in 2006 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 2012 vierde hij zijn 50-jarig organistenjubileum. Vanaf 1974 tot 2015 was hij als docent hoofdvak orgel en kerkmuziek werkzaam aan het ArtEZ Conservatorium te Zwolle. Sinds 1978 is hij cantor-organist van de Grote of Andreaskerk te Hattem  en vanaf 1998 organist van de Broerenkerk te Zwolle.

www.harmjansen.com